Noculan-Bookings logo

Privacy Policy

ARTISTS


Wanneer je behoort tot de Noculan – artists, verwerken we je gegevens.


Wanneer we een boeking voor je verzorgen, delen wij jouw gegevens met de opdrachtgever. Dit beperkt zich echter tot jouw naam, contactgegevens, foto’s of andere gegevens die nodig zijn om de boeking compleet te maken. Persoonsgegevens zoals jouw bankrekeningnummer of andere persoonlijke gegevens, worden niet met derden gedeeld, tenzij eerst met jou overeengekomen.


Jouw persoonsgegevens worden niet anders met opdrachtgevers gedeeld dan nodig is om tot een juiste (administratieve) afwerking te komen van jouw boeking.


Het verwerken en delen van jouw persoonsgegevens is nodig om o.a. het optreden te promoten, jou aan te kondigen en voor facturering. Kortom, om de gemaakte afspraken c.q. de overeenkomst uit te voeren.

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig met je persoonsgegevens om en sluiten wij verwerkingsovereenkomsten met onze opdrachtgevers.

We bewaren je gegevens zolang onze relatie duurt, uiteraard kunt je altijd een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen. Wij zullen dergelijk verzoek honoreren met uitzondering van de gegevens die wij op grond van een wettelijke plicht langer dienen te bewaren.

 

CLIENTEN


Contactformulier en Boekingsformulier


Met het contactformulier kun je ons vragen stellen en met het boekingsformulier kun je een verzoek tot boeking indienen.

Om je te kunnen antwoorden of een boeking voor je te regeleen, gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we deze niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld tot wanneer de boeking rond is of jouw vragen zijn beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Derden


Onze website (en sociale media) worden beheert door diverse mensen. Zij kunnen jouw gegevens inzien, bijvoorbeeld de door jou ingevulde gegevens met betrekking tot het brekingsverzoek of de berichten die je stuurt via onze social media kanalen. Met deze medewerkers zijn afspraken gemaakt over hoe wij met privacy omgaan en deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkers overeenkomst.


Links op onze website


Op onze website kun je doorklikken naar de Facebook pagina, het Instagram-, Soundcloud- of Spotify account van onze artiesten. Zodra je hierop klikt wordt je doorverwezen naar deze websites en vanaf dat moment geldt de privacy- en cookie verklaring van die website. We verwijzen je naar de privacy- en cookie verklaring van de website die je op dat moment bezoekt.


Cookies


Ook onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunnen we zien dat je ons weer bezoekt.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens


Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
-het laten corrigeren van fouten

-het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

-intrekken van toestemming

-bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen je vragen te legitimeren.


Klacht


Als je denkt dat wij niet op de juiste manier met jouw privacy omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens


Verantwoordelijke persoonsgegevens


R. Janssen


Noculanbookings

Rode Eiklaan 18

5409SW Odiliapeel


info@noculanbookings.com
 

Hey, how are you doin’. Why don’t you leave your name and your number, and we’ll get back to you.

LET US CALL YOU